Šárka KOHOUTOVÁ

Diplomová práce

Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti

Mental disorder and its criminal context
Anotace:
Práce se zabývá duševní poruchou a jejími trestněprávními souvislostmi. Vymezuje pojem duševní poruchy v trestním právu hmotném s krátkým nahlédnutím do historie. Současně popisuje hmotněprávní a procesněprávní souvislosti duševní poruchy v trestním právu a zabývá se i trestní odpovědnostní pachatelů. V práci jsou obsaženy návrhy de lege ferenda a komparace se slovenským trestním zákonem. Není opomenuto …více
Abstract:
The thesis discusses mental disorder and its criminal context. It defines the concept of mental disorder in criminal law with a short excursion to history. The thesis describes the substantive and procedural context of mental disorder in criminal law and consider offenders and their criminal liability. The paper contains proposals de lege ferenda and comparison with the Slovak Criminal Code. It includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Milan Suk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUTOVÁ, Šárka. Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo