Jitka LÍPOVÁ

Diplomová práce

Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti

Mental Disorder and its Criminal Law Contexts
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá trestněprávními souvislostmi duševní poruchy. Snahou práce je především podat ucelený přehled všech trestněprávních institutů, které s duševní poruchou souvisí. Nejdůležitější část práce je věnována pojetí duševní poruchy v platné právní úpravě, kdy je zde poměrně podrobně rozebráno ustanovení § 123 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, které nově zavádí legální …více
Abstract:
This master thesis deals with criminal relations to a mental disorder. The aim of the thesis is to provide a comprehensive summary of all criminal fields connected to a mental disorder. The most important part of the work is devoted to the concept of mental disorder in positive law with a detailed analysis of provision § 123 of Penal Code 40/2009 Sb. that introduces the legal definition of mental disorder …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÍPOVÁ, Jitka. Duševní porucha a její trestněprávní souvislosti. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo