Veronika Jančí

Bakalářská práce

Investiční transfery v účetnictví obcí a příspěvkových organizací

Investment transfers in accounting of municipalities and contributory organizations
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá účtováním o transferech ve veřejném sektoru v České republice. Konkrétně je zaměřena především na obce a příspěvkové organizace. Práce obsahuje definice veřejného sektoru, veřejné správy a vybraných účetních jednotek. Dále jsou zde krátce popsány právní normy spojené s účtováním v této oblasti, tedy ty, kterými se musí vybrané účetní jednotky řídit, případně je samy …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with accounting of transfers in the public sector in the Czech Republic. Specifically, it focuses primarily on the municipality and contributory organizations. The thesis includes definitions regarding the public sector, public administration and selected entity. There are also brief discriptions of legal standards related to accounting in this specific area. The most important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Michal Svoboda
  • Oponent: Hana Takáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41524

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku