Bc. Jakub Kumpa

Bakalářská práce

Příspěvkové organizace v praxi obcí a krajů

Contributory Organizations in the Practice of Municipalities and Regions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem „Příspěvkové organizace v praxi obcí a krajů“ dle platné právní úpravy de lege lata. Pod pojmem příspěvkové organizace, dle této práce, rozumíme právnické osoby zřizované územními samosprávnými celky, které jsou zřizovány za účelem zabezpečení neziskových forem činností, pro jejichž rozsah či složitost je vyžadována samostatná právní subjektivita. Práce je členěna …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the theme of "Contributory organizations in the practice of municipalities and regions" under applicable law de lege lata. The term contributory organizations, according to this work, we understand the legal entity established by the local authorities, which are established in order to ensure non-profit forms of activities for the scope and complexity is required a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta