Bc. Petr KAMENICKÝ

Diplomová práce

Zavedení nového časopisu na trh

Launching of magazine on the market
Anotace:
Český tiskový trh je doslova zahlcen časopisy mnoha formátů. Trh se pro laiky zdá nepřehledný, přeplněný. Přesto lze na poli časopisů najít místa na trhu, která nejsou ještě obsazena a jsou pro vydavatelské domy natolik zajímavá, že investují peníze na obsazení konkrétního segmentu trhu čtenářů. Najít místo na trhu pánských titulů a úspěšně zavést nový časopis na trh {--} to jsou cíle, které jsem si …více
Abstract:
The media market in the Czech republic is completely overloaded with magazines and journals of many formats. In spite of this situation we can still find some room on our medial market which is not taken yet and this space is very attractive for all publishing houses, which invest money to fill in the concrete segment of readers on the market. Goals of my diploma thesis are - to find this kind of spot …více
 

Klíčová slova

časopis trh zavedení
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2005
Zveřejnit od: 4. 5. 2015
Identifikátor: 482

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2005
  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAMENICKÝ, Petr. Zavedení nového časopisu na trh. Zlín, 2005. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma