Bc. Michaela Culková

Diplomová práce

Česká republika v historicko-demografické perspektivě: interpretace k současnému vývoji

Czech Republic in historical-demographic perspective: interpretation towards current development
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Česká republika v historicko-demografické perspektivě: interpretace k současnému vývoji“ je analýza a zhodnocení vývoje vybraných demografických ukazatelů v České republice. První kapitola popisuje metodiku a základní terminologii. Druhá kapitola je zaměřena na dynamické ukazatele, třetí kapitola na struktury české populace. Čtvrtá kapitola porovnává vybrané demografické …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Czech Republic in historical-demographic perspective: Interpretation towards current development” is to analyze and evaluate demographic process of the selected demographic indicators in the Czech Republic. The first chapter describes the methodology and basic terminology. The second chapter is concentrated on the dynamic indicators, the third chapter on structures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta