Pavlína MIKOLÁŠOVÁ

Master's thesis

Obraz a zvuk ve výtvarném oboru

Image and sound in art
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vztahy obrazu a zvuku ve výtvarném umění 20. století a jejich využitím ve vyučování výtvarného oboru. Sestává ze dvou částí ? teoretické a didaktické. První část obsahuje kapitoly z dějin umění. Druhou tvoří didaktický projekt, který je doložen reflexemi lekcí a fotodokumentací.
Abstract:
The thesis is dedicated to relations between image and sound in art of 20th century and their aplication in an art education. The thesis is consist of two parts ? theoretical and didactic. The first part contains chapters of art history. The second part is the didactic project described with reflections and documentation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2010
Accessible from:: 9. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2010
  • Supervisor: Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIKOLÁŠOVÁ, Pavlína. Obraz a zvuk ve výtvarném oboru. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta