Bc. Soňa Nováková

Bakalářská práce

Analyses de textes de chansons de Serge Gainsbourg

Textual analysis of songs by Serge Gainsbourg
Abstract:
This bachelor thesis deals with a semantic analysis of lyrics written by the French composer, lyricist and singer Serge Gainsbourg. One of the aims of this thesis is to showcase that even song lyrics can be regarded as poetry and are worth analysing. This thesis includes lyrics of five specifically selected songs (L‘Alcool, Initials B.B., La Noyée, Cargo Culte and Rupture au miroir) which differ in …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá sémantickou analýzou textů písní francouzského skladatele, textáře a zpěváka Sergea Gainsbourga. Jedním z cílů této práce je poukázat na to, že i texty písní mohou být považovány za poezii a jsou hodny analýzy. Co se týče této práce, obsahuje pět vybraných textů písní (L‘Alcool, Initials B.B., La Noyée, Cargo Culte a Rupture au miroir), které se odlišují jak tématicky …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Christophe Gérard L. Cusimano
  • Oponent: Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta