Bc. Ivana Buďová, DiS.

Diplomová práce

Srovnání motivace zaměstnanců v rámci servisních center v ČR

Comparison motivation of employees within the service centers in the CZ
Anotace:
V diplomové práci jsou představeny motivační nástroje společnosti MANN+HUMMEL Service, s.r.o. a jejich vliv na spokojenost zaměstnanců. Motivovanost zaměstnanců této firmy je srovnávána s ostatními servisními centry v rámci České republiky. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu řešení, které by vedlo ke zvýšení motivace zaměstnanců ve společnosti MANN+HUMMEL Service, s.r.o.
Abstract:
Diploma thesis is focused on motivational tools of the company MANN + HUMMEL Service, Ltd. and their impact on employee satisfaction. This company´s employees´ motivation is compared with other service centers in the Czech Republic. The main goal of this thesis is to create a draft solution that would help to increase the motivation of employees in the company MANN + HUMMEL Service, Ltd.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Bezděk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management