Theses 

Non-verbal communication in human resource management – Nadezda Babkina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nadezda Babkina

Bakalářská práce

Non-verbal communication in human resource management

Neverbální komunikace v řízení lidí

Anotace: Účelná neverbální komunikace, dorozumívání se pomocí řeči těla, je jedním ze základních předpokladů úspěšného výkonu práce manažera. Cílem bakalářské práce je analyzovat význam neverbální komunikace v řízení lidí a na příkladu manažerského stylu a neverbální komunikace dvou z nejúspěšnějších manažerů ve světě informačních a komunikačních technologií, Steva Jobse a Billa Gatese, formulovat základní doporučení pro účelnou neverbální komunikaci současných i budoucích manažerů. Bakalářská práce je zpracována s využitím odborné literatury a internetových zdrojů, zejména video záznamů z veřejných vystoupení Steva Jobse a Billa Gatese dostupných na youtube.com.

Abstract: Effective non-verbal communication, communication through body language, is one of the fundamental prerequisites for successful manager's performance. The main goal of this bachelor thesis is to analyze the importance of nonverbal communication in human resource management and, on the example of management style and nonverbal communication of two the most successful managers in the world of information and communication technologies, Steve Jobs and Bill Gates, to formulate basic recommendations for effective nonverbal communication of current and future managers. The bachelor thesis is worked out with the help of using specialized literature and internet resources, particularly video recordings of public performances of Steve Jobs and Bill Gates are available on youtube.com.

Klíčová slova: Manažer, Řízení lidí, Neverbální komunikace

Keywords: Manager, Non-verbal communication, People management

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Martin Šikýř
  • Oponent: Otakar Němec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30775

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:45, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz