Bc. Adéla Lišková

Master's thesis

Analýzy prostředí vzdělávací instituce či její součásti pro strategické rozhodování

Environmental analyzes educational institution or its components for strategic decision making
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu části vzdělávací instituce, přímo na Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy managementu, rozhodování a sběru dat. Praktická část začíná popisem vzdělávacích institucí, který přechází do konkrétního představení Univerzity Pardubice a Fakulty ekonomicko-správní. Následně je analýza zaměřena na dotazníkové …more
Abstract:
This thesis is focused on the analysis of part of the educational institution in this case to the Faculty of Economics and Administration at University of Pardubice. In the first part the basic concepts of management, decision making and data collection are explained. The practical part describes the educational institutions, and specific performance of University of Pardubice and the Faculty of Economics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lišková, Adéla. Analýzy prostředí vzdělávací instituce či její součásti pro strategické rozhodování. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 25. 4. 2020
  • Po tomto datu bude práce dostupná: no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní