Bc. Zdeněk Juráň

Bakalářská práce

Menu engineering and its use in gastronomy

Menu engineering and its use in gastronomy
Anotace:
Tato bakalářská práce, jak již název práce napovídá, se zabývá využitím menu engineeringu v gastronomii, s cílem maximalizovat potenciál menu. Vytvoření atraktivního menu je pro podnik důležité, jelikož dává hostům možnosti výběru. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická, pojednává o počátcích gastronomie, trendech v gastronomii a různých druhů menu. Druhá část je analytická, kde …více
Abstract:
This dissertation deals with, as the title of the thesis suggests, the use of menu engineering within gastronomy in order to maximize the potential of the menu. Creating an attractive menu is crucial for an establishment as it gives the guest the options to choose from. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical, discussing the beginnings of gastronomy, trends in gastronomy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/lkirg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze