Bc. Tereza Pospíšilová, DiS.

Diplomová práce

Syndrom vyhoření v učitelské profesi

Burnout syndrome in the teaching profession
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření. První část obsahuje informace získané studiem odborné literatury, které se týkají vymezení pojmu syndrom vyhoření, jeho příčinami i příznaky. Součástí jsou rozdíly mezi vyhořením, stresem a depresí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány také vývojovým fázím vyhoření, jeho diagnostice, léčbě a možnostem prevence. Závěr teoretické části je věnován …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of the burnout syndrome. In the first part, there is information from the specialized literature that relates to definition of the term burnout, its causes and symptoms. A part is differences among burnout, stress and depression. Individual chapters also deal with developmental phases, diagnoses, treatment and possibilities of prevention. The end of the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy