Bc. Margarita KULIKOVÁ

Master's thesis

READING AND READING STRATEGIES IN LANGUAGE CLASSES

READING AND READING STRATEGIES IN LANGUAGE CLASSES
Abstract:
In this thesis, reading and reading strategies in language classes are examined from the theoretical and practical points of view. The theoretical part gives an overview of reading in language classes in general, interactive approaches toward it, practical principles, description of two main programs ? intensive and extensive ones, and in addition, the methods and steps of making an effective reading …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá čtením a strategiemi čtení v hodinách anglického jazyka. Představuje teorii čtení nejprve z obecného pohledu, který je v průběhu výkladu rozšířen o konkrétní poznatky i návrhy. Uvedené informace odpovídají trendům současné didaktiky. Praktická část umožňuje analýzu nashromážděných informací z pozorování a jejích následné porovnání s teoretickou částí. Pozorování se zúčastnily …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KULIKOVÁ, Margarita. READING AND READING STRATEGIES IN LANGUAGE CLASSES. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická