Mgr. Markéta Kuchyňková

Diplomová práce

Výtvarné hry s přírodninami a v přírodě

Creative games played outdoors in the countryside and using natural materials
Anotace:
Diplomová práce „Výtvarné hry v přírodě a s přírodninami“ pojednává o využití přírody jako inspirace pro výtvarnou tvorbu. Teoretická část se zabývá integrací environmentální výchovy do výchovy výtvarné, její začlenění v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Nabízí přehled výtvarných vyjadřovacích prostředků, vymezuje přínos výtvarných her jako prostředku poznávání možností výtvarné …více
Abstract:
The diploma thesis “Creative games played outdoors in the countryside and using natural materials” is about the use of nature and environment as inspiration for artistic creation. The theoretical part deals with the integration environmental education in art education, its inclusion in The Framework Education Programme for Primary Education. It offers an overview of artistic means of expression,defining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta