Monika FRANKEOVÁ

Bachelor's thesis

Transkripční metody šifrování dat

The transcription data encryption method
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých druhů transkripčních metod šifrování dat. U každé metody je popsán její princip, uveden názorný příklad a popsány její výhody a nevýhody. V části věnované kryptoanalýze jsou popsány její obecné kroky, popsána frekvenční analýza textu a uveden příklad postupu luštění polyalfabetické šifry. Součástí této práce je i interaktivní prezentace, ve které …more
Abstract:
This thesis explains types of transcription data encryption methods. It describes a principle of each method, gives an example to illustrate each method and describes advantages and disadvantages of each method. The section devoted to cryptanalysis describes it's general steps, also explains frequency analysis of the text and gives an example of solving the procedure of polyalphabetic cipher. An interactive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FRANKEOVÁ, Monika. Transkripční metody šifrování dat. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Information Science / Applied Information Science