Bc. Tomáš RUCKÝ

Diplomová práce

Jakou moc má reklama?

What is the power of advertisement?
Anotace:
Cílem práce je popsání základních principů fungování reklamních sdělení ve smyslu spotřebitelském, ale i společenském a sociálním. Chceme zjistit, zda vůbec a případně jak s tématem reklamy pracovat při výchově a vzdělávání žáků. Práce by měla odpovědět na otázku, jak hluboce reklama ovlivňuje v nákupním chování naši dospívající mládež, zejména potom ve vztahu ke značkám a značkovým produktům. Práce …více
Abstract:
The aim of the thesis is the description of basic principles of how advertising announcement works concerning the aspect of consumer as well as the societal and social aspects. I would like to find out whether and possibly how to work with the advertisement along with education and school training. The thesis should answer the question how deeply the advertisement influences our adolescents´ shopping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUCKÝ, Tomáš. Jakou moc má reklama?. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů