Bc. Rita Khachatryan

Diplomová práce

Opatření obecné povahy jako správní akt

Regulation of General Nature as an Administrative Act
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou opatření obecné povahy. Nejprve se práce věnuje tomuto smíšenému správnímu aktu a jeho teoretickému vymezení. Následně se zaměří na správní akt, jako na nástroj regulace společenských vztahů. Současně je nastíněna procesní stránka opatření obecné povahy vycházející z obecné právní úpravy. Práce dále zkoumá vady správních aktů a jejich nápravu formou správního …více
Abstract:
This thesis deals with the measure of general nature. At first it is dedicated to this mixed administrative act and its theoretical definition. Then the thesis focus on the administrative act as an instrument for regulating social relations. Contemporaneously outlined the procedural aspects of measure of general nature based on general legislation. The work also examines the defects of administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta