Gabriela Plchotová

Bachelor's thesis

Ochrana autorských práv

Copyright protection
Abstract:
Hlavním účelem bakalářské práce Ochrana autorských práv je nabídnout jednoduchou příručku všem, kdo vytvářejí vlastní autorská díla nebo užívají autorská díla cizí. K tomu je nutné na úvod stručně a srozumitelně vysvětlit základní pojmy, historický vývoj pojetí autorství a původ potřeby autorská díla chránit. Dále se práce věnuje vývoji ochrany autorského práva konkrétně na území České republiky, zejména …more
Abstract:
The aim of this thesis is to offer a straightforward manual to anyone who authors their own original work or who utilises the original work of other creators. As such, it is necessary to briefly and clearly explain the historical development and essential terms of authorship as a concept and the origin of the need for copyright protection. Furthermore, this thesis includes chapters on copyright protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2011
  • Supervisor: Květoslav Žák
  • Reader: Michal Spirit

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28267