Marie HOLEČKOVÁ

Bachelor's thesis

Zvuk, Obraz, Experiment

Author's book
Abstract:
Práce Zvuk, obrázek, experiment je autorskou knihou na téma zvukové vizualizace. Zabývá se samotným zvukem, jeho historií a zpracováním a hlavně také zvukem ve vztahu k obrazu. Najdete zde průřez výše uvedenou historií, informace o zpracování zvuku nebo interaktivní příklady aplikací pro vizualizaci zvuku.
Abstract:
The work Sound, Image, Experiment is an author's book on the topic of sound visualization. It deals with the sound itself, its history and processing, as well as the sound in relation to the image. Here you will find a cross-section of the above-mentioned history, information on sound processing, or interactive examples of applications for sound visualization.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. akademický malíř Ditta Jiřičková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLEČKOVÁ, Marie. Zvuk, Obraz, Experiment. Plzeň, 2020. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Bachelor programme / field:
Fine Arts / Illustration and Graphic Art, specialization Graphic Design