Theses 

CHARAKTERISTIKA PAVOUČÍCH SPOLEČENSTEV PŘÍRODNÍ REZERVACE VIDNAVSKÉ MOKŘINY – Bc. Michal KYSUČAN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michal KYSUČAN

Bakalářská práce

CHARAKTERISTIKA PAVOUČÍCH SPOLEČENSTEV PŘÍRODNÍ REZERVACE VIDNAVSKÉ MOKŘINY

A CHARACTERISTIC OF SPIDER COMMUNITIES AT THE AREA OF NATURAL RESERVATION VIDNAVSKÉ MOKŘINY

Anotace: V roce 2006 byl na lokalitě přírodní rezervace Vidnavské mokřiny proveden arachnologický výzkum zaměřený na epigeické druhy pavouků. Odchyt pavouků byl proveden převážně metodou zemních pastí. Pasti byly umístěny v období od 19.4. ? 10.11. 2006 (celkem 206 dní) a vybírány vždy v rozmezí tří týdnů. Jako doplňkové metody bylo využito smýkání. K obohacení druhového spektra o druhy osídlující vyšší patra vegetace. Smyky byly prováděny v srpnu roku 2009. Celkem bylo determinováno 821 jedinců zařazených do 63 druhů ze 17 čeledí. Pavoučí společenstva jsou charakterizována pomocí ekologických charakteristik (dominance, termopreference a reliktnost). Na území se vyskytuje mnoho reliktních druhů (RI + R), což indikuje biologickou hodnotu území a malé ovlivnění antropogenní činností. Práce doplňuje původní poznatky o arachnofauně přírodní rezervace Vidnavské mokřiny a také naše znalosti a poznatky o arachnofauně Slezska. Cílem předkládané bakalářské práce je: 1.) Vypracovat faunistický výčet druhů na lokalitě PR Vidnavské mokřiny a zjistit co nejúplnější druhové spektrum pavouků dané lokality. 2.) Provést základní ekologickou charakteristiku arachnocenóz. 3.) Doplnit stávající informace o výskytu faunisticky významných druhů pavouků na území Slezska a celé ČR. 4.) Použít bioindikaci pavouků k zjištění antropogenního ovlivnění sledovaného území.

Abstract: In the year 2006 an arachnologistic research was carried out about epigeic species of spiders. The research was performed in the Vidnavské mokřiny Nature Reserve. The primary aim was to obtain large amount of material at the study area by the application of pitfall trap method. The traps were installed in the field between 19.4. and 10.11.06 ( altogether 206 days) and were controlled every three weeks. The additional method was sweeping by entomological net to increase species spectrum of species resting in upper level of vegetation. This part of collecting was carried out in August 2009. A total of 821 individuals of spiders have been caught and determined. They belong to 63 species and to 17families. The spider communities are characterized by ecological characteristics (dominance, thermopreferences and origin). It seems that the area emerge most of the original species (RI+R), which indicates biological value and little interference of the human action. The work komplete our knowledge of the arachnofauna of the Vidnavské mokřiny Nature Reserve and also the arachnofauna of Silesia.

Klíčová slova: PR Vidnavské mokřiny, pavouci (Araneae), epigeické druhy, zemní pasti, smýkání, druhové spektrum, dominance, termopreference, reliktnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2010
  • Zveřejnit od: 1. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.7.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 7. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16854 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KYSUČAN, Michal. CHARAKTERISTIKA PAVOUČÍCH SPOLEČENSTEV PŘÍRODNÍ REZERVACE VIDNAVSKÉ MOKŘINY. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:33, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz