Lucie Hamžová

Bakalářská práce

Analýza vybrané veřejné služby poskytované obcí

Analysis of Selected Municipal Public Good Provision
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza prodeje parkovacích lístků z parkovacích automatů na veřejných parkovištích ve městě Třebíči. Teoretická část práce je zaměřena na efektivnost veřejného sektoru, na teorii veřejných statků a na obce a místní správu. Další část je věnována veřejným službám, jejich efektivnímu zabezpečování, financování a poskytování. Dále je uvedena charakteristika města Třebíče …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to analyse the sale of parking tickets from parking meters at public car parks in Třebíč. The theoretical part is focused on the efficiency of the public sector, the theory of public goods and municipalities and local government. The next chapter deals with public services, their effective securing, financing and provision. It is followed by a description of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná ekonomika a správa / Veřejná ekonomika a správa