Bc. Kateřina Zapadlo

Diplomová práce

Analýza finanční situace vybraného podniku

The analysis of financial situation of a selected company
Anotace:
V diplomové práci s názvem Analýza finanční situace vybraného podniku bude zhodnocena finanční situace vybraného podniku z oblasti služeb dle ukazatelů specifikovaných v teoreticko-metodologické části. V práci bude vyhodnocení jednotlivých analytických ukazatelů a to jak poměrových, tak i absolutních. V druhé části práce bude také vyhodnocení vývoje rentability vlastního kapitálu. Ve třetí, návrhové …více
Abstract:
The diploma thesis called The analysis of financial situation of a selected company will evaluate the financial situation of a company in the area of services according to the indicators specified in the theoretical-methodological part. The work will evaluate the analytical indicators, both proportional and absolute. The second part of the thesis will also evaluate the development of return on equity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Robin Koklar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství