Theses 

Hodnocení tělesné zdatnosti dětí staršího školního věku na základní škole ve Šternberku – Ing. Tomáš MACHÁČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Tomáš MACHÁČEK

Bakalářská práce

Hodnocení tělesné zdatnosti dětí staršího školního věku na základní škole ve Šternberku

The evaluation of physical fitness of children of the elderly school age at the primary school in Šternberk

Anotace: Tato práce je zaměřena na hodnocení tělesné zdatnosti dětí staršího školního věku na základní škole ve Šternberku. Pro měření jsme využili testovou baterii UNIFITTEST (6-60). Měření probíhalo na ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku. Testování reprezentativního vzorku 139 testovaných žáků staršího školního věku (12-15 let) na ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku ukázalo, že 75 (54 %) dětí mělo podprůměrné či výrazně podprůměrné hodnocení tělesné zdatnosti. Celkově dosáhly testované děti průměrného výsledku 18,8 bodů v testové baterii UNIFITTEST (6-60) a odpovídá podprůměrnému hodnocení (15-19 bodů) tělesné zdatnosti. Chlapci dosáhli celkově průměrného výsledku v testové baterii 18,9 bodů a dívky 18,6 bodů.

Abstract: This thesis focuses on the evaluation of physical fitness of children of the erderly school age at a primary school in Šternberk. We used UNIFITTEST (6-60) battery for the measuring. The measuring took place at the primary school Dr. Hruby in Šternberk. The measuring of a representative sample of 139 children of elderly school age (12-15 years) at the primary school Dr. Hruby in Šternberk pointed out, that 75 (54 %) children had an average or much below average evaluation of physical fitness. Overall, the tested children reached the average of 18,8 points in the UNIFITTEST (6-60) battery, which corresponds to a below-average evaluation (15-19 points) of physical fitness. The boys achieved an overall average result in the test battery 18,9 points and girls 18,6 points.

Klíčová slova: tělesná zdatnost, pohybové schopnosti, pohybové dovednosti, děti staršího školního věku, testová baterie Unifittest (6-60).

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2013
  • Zveřejnit od: 29. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Štěpán

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 11. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

MACHÁČEK, Tomáš. Hodnocení tělesné zdatnosti dětí staršího školního věku na základní škole ve Šternberku. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:38, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz