Theses 

Hodnocení motorické výkonnosti UNIFITTESTem žáků II. stupně Základní školy Grünwaldova v Českých Budějovicích – Jakub ČELIKOVSKÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub ČELIKOVSKÝ

Bakalářská práce

Hodnocení motorické výkonnosti UNIFITTESTem žáků II. stupně Základní školy Grünwaldova v Českých Budějovicích

Práce je k nahlédnutí na katedře TV a sportu, ul. Na Sádkách.

Evaluation of motoric performance by UNIFITTEST pupils the second grade of primary school Grünwaldova in České Budějovice

Anotace: Cílem bakalářské práce je zjistit a vyhodnotit úroveň motorické výkonnosti u dětí II. stupně Základní školy Grünwaldova v Českých Budějovicích. Byly otestovány sportovní i nesportovní třídy v celkovém počtu 81 dětí (45 chlapců a 36 dívek) od 6. až 9. třídy ve věku 11 až 15 let v měsících květen a červen 2014. Motorickou výkonnost jsme zjišťovali standardizovanou testovou baterií UNIFITTEST (660), která zahrnuje motorické testy dle věku a pohlaví testovaného. Prováděli jsme také antropometrické měření, z něhož jsme u jednotlivců určili kategorii indexu tělesné hmotnosti (BMI). Všechny třídy jsme v testech a měřeních mezi sebou porovnávali. Celkové výsledky testování ukázaly, že 72,8 % dětí mělo průměrnou až výrazně nadprůměrnou výkonnost. Výzkum nás přesvědčil o tom, že motorická výkonnost většiny testovaných dětí je na velmi dobré úrovni.

Abstract: The aim of the thesis is to identify and assess the level of motor performance in children II. grade elementary school Grünwaldova in České Budějovice. Sports and unsportsmanlike classes were tested with a total of 81 children (45 boys and 36 girls) from 6 to 9 class at the age of 1115 years in the months of May and June 2014. We investigated motoric performance by standardized test battery UNIFITTEST (660), which includes motoric tests by age and sex of the test. We also conducted anthropometric measurements, from which we determined the individuals category of Body Mass Index (BMI). All classes were compared between themselves in tests and measurement. Overall test results showed that 72,8 % of children had average to above-average performance significantly. This research convinced us that the motoric performance of most tested children is very good.

Klíčová slova: motorická výkonnost, tělesná zdatnost, starší školní věk, pohybové schopnosti, motorické testy, UNIFITTEST, testování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38481 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ČELIKOVSKÝ, Jakub. Hodnocení motorické výkonnosti UNIFITTESTem žáků II. stupně Základní školy Grünwaldova v Českých Budějovicích. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz