Lucie ČAVOJSKÁ

Bakalářská práce

Mediální obraz Benešových dekretů v poslední fázi prezidentské volby 2013

The media image of the Benes´s decrees in the last phase of the presidential election in 2013
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice nastolování agendy a vztahu médií a politiky. Práce se zaměřuje na téma Benešových dekretů v českém prostředí. Tyto dvě témata spolu souvisela v roce 2013, a to v rámci historicky první přímé volby prezidenta v České republice. Práce čerpá z teoretických konceptů nastolování agendy od Maxwella E. McCombse and Donalda L. Shawa. Cílem této práce je popsat mediální …více
Abstract:
This work deals with an agenda setting theory and relationship between media and politics. The work specifically focuses on the issue of the Beneš decrees in the Czech environment. These two phenomena were linked together in the very first presidential election in the Czech Republic in 2013. Main used theoretical concepts come from Walter Lippmann, Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw who describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAVOJSKÁ, Lucie. Mediální obraz Benešových dekretů v poslední fázi prezidentské volby 2013. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/