Věra Boháčová

Master's thesis

Územní plánování a doprava ve městě Říčany – případová studie aktivit zájmových skupin

Spatial planning and transport in town of Říčany - a case study of activities of interest groups
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu zájmových skupin a způsoby, kterými prosazují své zájmy v kontaktu s veřejnou a státní správou. Hlavní otázka této práce je zda, jakým způsobem a s jakým výsledkem ovlivňují zájmové skupiny územní plánování a dopravu ve městě Říčany. První část se zaměřuje na zařazení pojmu zájmová skupina do teoretického rámce a na objasnění procesů, jimiž dochází ke zprostředkování …more
Abstract:
The thesis focuses on the analysis of interest groups and the ways in which they pursue their interests in contact with the public and state administration. The main question of this study is how do the interest groups influence spatial planning and transport in town of Říčany and what is the result of their activity. The first part focuses on the inclusion of the concept of interest groups to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 10. 2012
  • Supervisor: Petr Vymětal
  • Reader: Aleš Lisa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59038

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Politologie / Politologie

Theses on a related topic