Mgr. Jan Hrazdira

Bachelor's thesis

Problematika výchovy, vzdělávání a mravního ohrožení romských dětí a mládeže pod vlivem vlastního etnika a majoritní společnosti

Question of enlightenment and moral threat Romany children and youth influence of Romany ethnicity and majority society
Abstract:
bakalářská práce se zabývá problematikou výchovy,vzdělání a mravního ohrožení romské společnosti pod vlivem vlastního etnika a majoritní společnosti.Vysvětluje pojmy bezprostředně s tímto jevem související. popisuje nutnost řešení otázky romské problematiky a význam i tzv. neziskových organizací v této oblasti.Analizuje také efektivitu uvedených neziskových organizací z hlediska dostupných materiálů …more
Abstract:
This bacherol thesis is dealing with questions of enlightenment and moral threat of Romany society under the thumb of own ethnicity and majority society.it explicates ideas which are related to this phenomenon.It describes the necessity of dealind with Romany questions and also importance of so called non-profit association working in this field.It also analyses Effectiveness of mentioned asssociations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2007
  • Supervisor: Mgr. Jarmila Bílá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta