Bc. Nikola Straková

Bakalářská práce

Vliv rasově a extremisticky laděných filmů na dorůstající mládež majoritní společnosti

How racism and extremism in movies influences the majority of youths growing up in our society
Anotace:
Bakalářská práce „Vliv rasově a extremisticky laděných filmů na dorůstající mládež majoritní společnosti“ se zabývá vlivem běžně přístupných filmů na dospívající generaci. Teoretická část charakterizuje základní pojmy z oblasti rasismu a extremismu a následně pojednává o historii i současné podobě filmové tvorby a jmenuje několik příkladů s problematickými tématy. Ve výzkumné části se soustředí na …více
Abstract:
Thesis "How racism and extremism in movies influences the majority of youths growing up in our society" is focused on the influence of commonly available films on current generation of adolescents. The theoretical part describes the basic concepts of racism and extremism, then discusses the history and current form of filmmaking and gives several examples where the problematic issues are present. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Kačerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta