Markéta Dvořáková

Master's thesis

The Competitiveness of China in the 21st Century: Analysing China's Human Capital

Konkurenceschopnost Číny ve 21. století: Analýza čínského lidského kapitálu
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat, jak se změnila konkurenceschopnost Číny ve 21. století se zaměřením na lidský kapitál jako jeden z klíčových výrobních faktorů, který rozsáhle podporuje rozvoj konkurenční výhody. První kapitola staví teoretický rámec pro výzkumnou část diplomové práce. Přestavuje koncepty konkurenceschopnosti, diamant Michaela Portera a teorii lidského kapitálu. Druhá kapitola …more
Abstract:
The diploma thesis aims to discourse how China´s competitiveness has developed in the 21st century, with a special focus on human capital as one of the key factors of production that greatly fosters competitive advantage. The first chapter builds up a theoretical framework for the research part of the thesis. It reviews the concepts of competitiveness, Michael Porter´s diamond, and the theory of human …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Zuzana Stuchlíková
  • Reader: Pavel Hnát

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48376