Bc. Barbora Páťalová

Bakalářská práce

Dovolená omezení obchodu mezi členskými státy EU

Permitted Limitations of the Trade between EU Member States
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá především dovolenými omezeními obchodu mezi státy EU podle článku 36 SFEU a podle závazných požadavků judikatury ESD. Dále popisuje překážky, které brání volnému pohybu zboží a analyzuje vybrané rozsudky ESD v souvislosti s tématem.
Abstract:
This bachelor thesis deals with permitted limitations of the trade between EU Member States justified on Article 36 TFEU and mandatory requirements recognized by the Court of Justice. It describes barriers to the free movement of goods and it analyses specific judgments of the Court of Justice related to the topic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod