Ing. Jan Vacek, Ph.D.

Disertační práce

Nové přístupy v elektrochemické analýze poškození, hybridizace a dalších interakcí DNA

Recent approaches in electrochemical analysis of damage, hybridization and interactions of DNA
Anotace:
V předkládané práci jsou prezentovány výsledky elektrochemických analýz DNA na rtuťových a uhlíkových elektrodách. Práce zahrnuje tři ucelené studie zaměřené na problematiku detekce poškození a opravy DNA, hybridizace DNA a interakcí DNA s protinádorově účinnými léčivy. První studie se zabývá využitím voltametrických metod k analýze interakcí DNA oligonukleotidů s ionty šestimocného a trojmocného chrómu …více
Abstract:
In this dissertation thesis, results of electrochemical DNA analysis at mercury and carbon electrodes are presented. This work includes three self-contained studies which are focused on electrochemical detection of DNA hybridization, damage, repair and interactions with anti-cancer drugs. The first study concerns application of voltammetric methods for the analysis of DNA oligonucleotides interactions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta