Jiří Brhel

Bakalářská práce

Internetový bazar využívající principy sociální sítě

Anotace:
Tato diplomová práce popisuje proces vývoje informačního systému od původní myšlenky, realizaci studie proveditelnosti, volbu vhodné technologie a strategie určené pro vývoj informačního systému, až po samotnou implementaci a jeho nasazení. Cílem informačního systému, který bude dále rozvíjen na základě této diplomové práce je obohacení internetového nakupování o prvky …více
Abstract:
This thesis describes the development process of an information system from the original idea, feasibility study, selection of appropriate technologies and strategies for the development of an information system, to the actual implementation and deployment. The objective of the information system, which will be further developed on the basis of this thesis, is to enrich the online shopping with social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2013
Identifikátor: http://theses.cz/id/zj5bgv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / Podnikání a management v průmyslu