Jiří Procházka

Bakalářská práce

Obrazový slovník gymnastického názvosloví jako didaktická pomůcka

Picture dictionary of gymnastic terminology as a didactic material
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce se zabývá vymezením nosných pojmů jako jsou: sluchové postižení, výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením, pohyb, sport, tělesná výchova taktéž osob se sluchovým postižením. Obsahuje výčet všech sportovních klubů neslyšících v České republice a zárověň uvádí největší úspěchy některých těchto klubů i jejich preferovanou sportovní aktivitu. Seznamuje …více
Abstract:
The theoretical part is focused manly on definitions this thems: hearing impairment, education of people with hearing disabilities, movement, sport and physical education. It contains a list of all Deaf sports clubs in the Czech republic and also provides the greatest achievements of some of these clubs and their preferred sporting activity. Informed us with important personalities Deaf world sport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Jiří Langer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.