Mgr. Kateřina Šustrová

Bachelor's thesis

Women in the asylum-seeking process: The gender aspect of the Czech Republic’s asylum policy

Women in the asylum-seeking process: The gender aspect of the Czech Republic’s asylum policy
Abstract:
Cílem práce je popsat problematiku žen v procesu žádání o mezinárodní ochranu, s důrazem na reflexi specifičnosti jejich žádostí a potřeby ochrany v azylové legislativě a praxi České republiky. Práce analyzuje specifické problémy žen-žadatelek o azyl vyplývající z nastavení mezinárodního azylového a uprchlického práva a představuje nejčastější předměty kritiky těchto nástrojů ze strany akademické obce …more
Abstract:
The aim of the thesis is to address the issue of women in the asylum-seeking process, with emphasis on the reflection of these issues in the asylum legislation and practice of the Czech Republic. It analyses the specific issues of female asylum seekers stemming from the settings of the international refugee law and introduces the most common subjects of criticism made by academics and organizations …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavlína Šedová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií