Mgr. Kateřina Šustrová

Bachelor's thesis

Women in the asylum-seeking process: The gender aspect of the Czech Republic’s asylum policy

Women in the asylum-seeking process: The gender aspect of the Czech Republic’s asylum policy
Anotácia:
Cílem práce je popsat problematiku žen v procesu žádání o mezinárodní ochranu, s důrazem na reflexi specifičnosti jejich žádostí a potřeby ochrany v azylové legislativě a praxi České republiky. Práce analyzuje specifické problémy žen-žadatelek o azyl vyplývající z nastavení mezinárodního azylového a uprchlického práva a představuje nejčastější předměty kritiky těchto nástrojů ze strany akademické obce …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to address the issue of women in the asylum-seeking process, with emphasis on the reflection of these issues in the asylum legislation and practice of the Czech Republic. It analyses the specific issues of female asylum seekers stemming from the settings of the international refugee law and introduces the most common subjects of criticism made by academics and organizations …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Šedová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií