Miluše Verecká

Bachelor's thesis

Činnost Městské policie a případná spolupráce se složkami IZS

Activities of the Municipal Police and possible cooperation with IRS units
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá bezpečnostní ČR, činností Městské policie obecně, vybranými útvary Městské policie, základními složkami IZS a ostatními složkami IZS. V teoretické části je zpracován bližší pohled na složky IZS. Praktická část bakalářské práce se zabývá analýzou interních zdrojů z Městské policie Říčany, analýzou vybraných zdrojů Ministerstva vnitra. V závěru práce autor odpoví …more
Abstract:
This graduation thesis deals with public security in the Czech Republic, which is the general responsibility of the Municipal Police, selected departments of City Police, made up of basic units of IZS and the rest of IZS. In the theoritical section, there is a detailed analysis of the units of IZS. The practical section of the research deals with an analysis of the internal resouces of the City Police …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Reader: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS