Michaela Bečicová

Bakalářská práce

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jako základní složka IZS na úrovni ORP

Providers of Emergency Medical Services as a Basic Component of the Integrated Rescue System at the Level of Municipality with Extended Competence
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením zdravotnické záchranné služby v integrovaném záchranném systému na území obce s rozšířenou púsobností. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a právní rámec vztahující se k dané problematice. Dále je zde popsaný integrovaný záchranný systém a zdravotnická záchranná služba. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with a status of Emergency Medical Service in the Integrated Rescue System at the level of municipality with extended competence. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical part. The theoretical part defines basic concepts and legal scope related to the topic. Also, there is decribed the Integrated Rescue System and Emergency Medical Service. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bečicová, Michaela. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jako základní složka IZS na úrovni ORP. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe