Martin Rejchrt

Diplomová práce

Nástroje na podporu řízení pracovních týmů - výběr vhodného task management nástroje pro společnost BNM, s.r.o.

Tools for team management support - selection of a suitable task management tool for BNM, s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce řeší výběr softwarového nástroje z oblasti task managementu, kde je výběr přizpůsoben požadavkům a potřebám společnosti BNM, s. r. o. Požadavky výše jmenované firmy vycházejí z vypozorovaných problémů. Práce se zabývá popisem návrhu jejich nápravy a důležitou součástí je také teoretický základ stojící mimo jiné na vysvětlení teorie týmu a týmové spolupráce. Pro stanovení technologického …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to select a suitable task management tool with regards to specific requirements of BNM, s.r.o. company. The list of requirements was compiled based on author's work experience at the particular company. Last but not least the thesis is focused on a solution of identified issues while the theoretical part explains the teamwork theory and team collaboration. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2015
  • Vedoucí: Václav Oškrdal
  • Oponent: Antonín Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45009