Bc. Hana Uhlíková, Ph.D.

Diplomová práce

Příprava a analýza tRNA pomocí nukleární magnetické rezonance

Characterization of tRNA by nuclear magnetic resonance spectroscopy
Anotace:
DNA-závislá RNA polymerasa (RNAP) je enzym katalyzující syntézu RNA, na templátu DNA. RNA polymerasa, která je obsažena ve všech buňkách, je zodpovědná za polymeraci nukleosidtrifosfátů ATP, CTP, GTP a UTP v reakci poháněné uvolněním a následnou hydrolýzou PPi. U bakterií jeden enzym zabezpečuje syntézu všech typů RNA v buňce, naproti tomu eukaryotní buňky obsahují čtyři až pět druhů RNA polymeras …více
Abstract:
DNA-dependent RNA polymerase (RNAP) catalyzes synthesis of RNA on a DNA template. All cells contain RNA polymerase which catalyzes polymerization of nucleoside triphosphates ATP CTP, GTP and UTP in a reaction driven by release and hydrolysis of PPi. In bacteria only one enzyme is responsible for synthesis of all cell´s RNAs. Eukaryotic cells on the other hand contain four respectively five different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta