Bc. Adriana Zámečníková

Bachelor's thesis

Kulturní a sociální trauma

Cultural and Social Trauma
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na koncept kolektivního traumatu. Koncept traumatu byl původně uplatňován v psychiatrii a medicíně, sociologie jej teprve v nedávně době převzala pro potřeby popisu společností, ve kterých došlo k narušení sociálních institucí a vazeb a produkce významů a kolektivního jednání. V konceptu kolektivního traumatu je uplatňují dvě paradigmata. První pojímá kolektivní trauma jako konsekvenci …viac
Abstract:
The paper focuses on the concept of collective trauma. This concept was estabilished in psychiatry and medicine, and sociology has taken it over for the purpose of describing societies which were subjected to the erosion of social fabric and institucions, production of meanings and collective actions. Two different paradigms appear in the concept of trauma, the paradigm of trauma as a consequence of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2006
  • Vedúci: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií