Theses 

Terapeutická komunita jako nástroj léčby drogových závislostí se zaměřením na ženy a matky s dětmi – Eva KŘÍŽOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální péče / Sociální a charitativní práce

Eva KŘÍŽOVÁ

Bakalářská práce

Terapeutická komunita jako nástroj léčby drogových závislostí se zaměřením na ženy a matky s dětmi

Therapeutic Community as an Instrument of Drug Addiction Treatment, Focused on Women and Mothers with Children

Anotace: Práce se zabývá problematikou žesnkého abusu drog a specifiky negativních doprovodných dopadů závislosti. Snaží se přiblížit poměrně novou oblast v drogové problematice a to způsob léčby závislých matek společně s jejich dětmi.

Abstract: The study deals with the issue of women´s drug abuse and the spcifics of incidental negative impacts of non-alcoholic drug addiction on women as well as the specifics of their treatment. The study also tries to depcit a relatively new sphere in the drug issue which is the way of treatment of addcted mothers together with their children.

Klíčová slova: závislost, drogy, motivace, léčba, teraputická komunita, ženy, matky, děti, ženské skupiny

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2007
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2007
  • Identifikátor: 9318

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jana Šimečková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2007 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KŘÍŽOVÁ, Eva. Terapeutická komunita jako nástroj léčby drogových závislostí se zaměřením na ženy a matky s dětmi. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 14:52, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz