Radim SABELLA

Bakalářská práce

Ekonomická krize jako sociální a správní problém. Srovnávací analýza aspektů Velké hospodářské krize a současné krize.

Economic crisis as a social and administrative problem. Comparative analysis of aspects of the Great Depresion and current crisis.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problémy nezaměstnaných v meziválečném Československu a současné České republice, opatřeními prováděnými jednotlivými vládami na podporu nezaměstnaných, ale také průmyslu v obdobích hospodářské krize. Práce měla prostřednictvím srovnávací analýzy porovnat sociální situaci obyvatel v obou sledovaných obdobích.
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the problems of the unemployed in the interwar Czechoslovakia and in the current Czech Republic, the measures implemented by Governments in support of the unemployed, but also industry in times of economic crisis. The thesis should have compared through comparative analysis the social situation of the population in the two reference periods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Identifikátor: 113242

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SABELLA, Radim. Ekonomická krize jako sociální a správní problém. Srovnávací analýza aspektů Velké hospodářské krize a současné krize.. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zlabez zlabez/2
8. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.