Theses 

Ekonomická krize jako sociální a správní problém. Srovnávací analýza aspektů Velké hospodářské krize a současné krize. – Radim SABELLA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radim SABELLA

Bakalářská práce

Ekonomická krize jako sociální a správní problém. Srovnávací analýza aspektů Velké hospodářské krize a současné krize.

Economic crisis as a social and administrative problem. Comparative analysis of aspects of the Great Depresion and current crisis.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problémy nezaměstnaných v meziválečném Československu a současné České republice, opatřeními prováděnými jednotlivými vládami na podporu nezaměstnaných, ale také průmyslu v obdobích hospodářské krize. Práce měla prostřednictvím srovnávací analýzy porovnat sociální situaci obyvatel v obou sledovaných obdobích.

Abstract: Bachelor's thesis deals with the problems of the unemployed in the interwar Czechoslovakia and in the current Czech Republic, the measures implemented by Governments in support of the unemployed, but also industry in times of economic crisis. The thesis should have compared through comparative analysis the social situation of the population in the two reference periods.

Klíčová slova: Nezaměstnanost, opatření, analýza, hospodářství, státní pomoc, ekonomická krize, životní úroveň.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
  • Identifikátor: 113242

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SABELLA, Radim. Ekonomická krize jako sociální a správní problém. Srovnávací analýza aspektů Velké hospodářské krize a současné krize.. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:48, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz