Martin Grečnár

Diplomová práce

Variantní řešení obvodového pláště polyfunkčního domu v Ostravě - Stavebně technologický projekt

Variant solutions of cladding of residential house in Ostrava - Constructional technological project
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu novostavby polyfunkčního domu pro stavební povolení. K projektu je zpracovaná průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva. Technologická část se zaměřuje na vypracování technologického postupu provádění obvodového pláště konstrukce pro dvě varianty. Na závěr je provedené porovnání materiálových variant z hlediska …více
Abstract:
The thesis deals with the processing of building technology project of new residential house for a purpose of building permit. Reports, such as summary technical report and technical report, are included in the project. Elaboration of the technological procedure of the external walls construction in two alternatives. Last but not least a comparison of a use of different material options, in terms of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2019
  • Vedoucí: Eva Machovčáková
  • Oponent: Markéta Černá

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava