Bc. Radek Langr, DiS.

Bakalářská práce

Sociální sítě - využití v praxi (case studies)

Social Networking - Use in Practice (case studies)
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na přehled sociálních sítí, jejich charakteristiku a v některých případech na pojetí sítí jako marketingového nástroje nebo jejich komerční využití. Práce má přinést informace o vývoji sociálních sítí, které sociální sítě jsou a byly používány v České republice a jaká je jejich budoucnost. Teoretická část je zaměřena na přehled a charakteristiku zmíněných sociálních sítí …více
Abstract:
This thesis focuses on an overview of social networks, their characteristics and in some cases, the concept of networking as a marketing tool or for commercial use. The thesis is to bring information about the development of social networks and which social networks are and were used in the Czech Republic and what is their future. The theoretical part is focused on an overview and characteristics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 3. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleksandar Antonovič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS