Eva Krieblová

Diplomová práce

Návrh koncepce mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro obec Bohuslavice

The proposed concept of mechanical-biological waste water treatment plant for the municipality Bohuslavice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce čistírny odpadních vod pro obec do 2 000 ekvivalentních obyvatel. První část práce je věnována popisu lokality obce Bohuslavice s následným popisem zdrojů a produkcí odpadních vod. Teoretická část pokračuje v problematice čištění odpadních vod na čistírnách s obecným popisem části objektu mechanického předčištění a z větší části rozebírá biologické procesy …více
Abstract:
This thesis describes the design concept of the wastewater treatment plant for the village into 2000 inhabitants. The first part of thesis describes the location of the village Bohuslavice and sources of waste water. The theoretical part describes the issue of wastewater at wastewater treatment plant, describes in general the building parts with mechanical pretreatment and mostly discuses the biological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Jan Thomas
  • Oponent: Jiří Batěk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava