Mgr. Jana Syrovátková

Bachelor's thesis

Význam bezpečnosti pro rozvoj pohledem ukazatele Commitment to Development Index a jeho aplikace na Českou republiku

The Importance of Security for Development from the Perspective of Commitment to Development Index and its Application on Czech Republic
Abstract:
Předmětem teoretické části bakalářské práce je alternativní model hodnocení rozvojové politiky vyspělých zemí využívající ukazatele Commitment to Development Index (CDI). Na rozdíl od tradiční metody hodnotící primárně objem poskytnutých finančních prostředků bere CDI v potaz sedm dimenzí – sedm politik, ve kterých mohou bohaté země ovlivnit rozvoj zemí chudých. Práce se zaměřuje na bezpečnostní dimenzi …more
Abstract:
The subject of theoretical part of this bachelor thesis is an alternative model of ranking the rich countries‘ development policies using the Commitment to Development Index (CDI). Contrary to traditional method evaluating primarily the volume of financial means provided, CDI embraces seven dimensions – seven policies in which rich countries can affect development of poor countries. The thesis focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií