Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Disertační práce

Mezi lidskými právy a suverenitou - koncepty politické filosofie a jejich aplikace v realitě České republiky

Between Human Rights and Sovereignty - concepts of political philosophy and their application in the Reality of the Czech Republic
Anotace:
Po roce 1989 byly (v důsledku rozpadu Československa) autoritativně formulovány charakteristiky nového politického režimu v ústavním pořádku. Základní principy obsažené v Ústavě jsou přitom produkty dlouhého vývoje moderních ústavních demokracií. Proto jim lze nejlépe porozumět právě na základě genealogické perspektivy, která sleduje proces jejich utváření. Česká republika chce být ústavní demokracií …více
Abstract:
As a result of the fall of the communist regime (and the dissolution of Czechoslovakia), a new framework of government was constitutionally elaborated. The basic principles contained in the Constitution are the products of long evolution of constitutional democracies. Thus, they are best to be understood through the genealogical perspective which traces the process of their formation. Since the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D., prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií