Bc. Miroslava Jarešová

Master's thesis

Art assets creation and animation for Newron application

Art assets creation and animation for Newron application
Abstract:
Tato práce se zabývá návrhem aplikací pro uživatele se specifickými nároky. Cílem této práce bylo vytvořit vizuální a interakční prvky pro terapeutický software Newron, jehož obsah je vytvářen v úzké spolupráci s psychology z Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tato práce pokrývá celý proces vytváření herního prostředí, postav a grafického uživatelského rozhraní od návrhu …more
Abstract:
The main aim of this thesis is to introduce the process of creating art assets to the field of the development of applications for users with specific needs. This thesis also aims to explore the differences in interaction components for such users and apply these principles to the design of the application. This text covers the whole process of creating an environment, characters and graphic user interface …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Reader: MgA. Helena Lukášová, ArtD., prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky